Nieuwsbrief

Naam
E-mailadres

Manifest Netwerk Duurzaam Durven Doen

Het netwerk is een direct gevolg van de duurzaamheidstop Duurzaam Durven Doen gehouden op 16 april 2012 te Bergen op Zoom. Door de deelnemers werd de concrete vraag gesteld om een netwerk te creëren om door te kunnen gaan met de doelstelling.

Duurzame koplopers zijn op 10 oktober 2012 gestart met het netwerk dat bestaande netwerken moet verbinden.

Betrokkenen van het Netwerk Duurzaam Durven Doen dragen het volgende uit:

Het realiseren van een duurzame (lokale) samenleving kan alleen door krachtenbundeling van bedrijfsleven, onderwijs, maatschappelijke organisaties en overheid.

Het netwerk helpt koplopers om eigen of gezamenlijke projecten te verwezenlijken op het gebied van duurzaamheid door barrières te slechten, samen te werken, nieuwe connecties te maken en hen een podium te geven. Ook motiveert het netwerk anderen om aan te haken bij deze snel groeiende ontwikkeling. 

Het netwerk wil samenwerken met alle bedrijven en organisaties die het manifest  onderschrijven en dezelfde doelen nastreven. Het netwerk probeert de innovatiekracht en nieuwe maatschappelijke energie in de samenleving te mobiliseren door zoveel mogelijk deze energie, inspiratie en passie te gebruiken.

Iedereen betrokken in het Netwerk Duurzaam Durven Doen wordt er beter van, echter niemand rijker.

Centraal staan de doelstellingen: ONTMOETEN -  INSPIREREN  - VERBINDEN.


Wilt u betrokken worden in het Netwerk Duurzaam Durven Doen?

Onderschrijf dan bovenstaand Manifest Netwerk Duurzaam Durven Doen en meld uw organisatie aan!

Aanmelden

Nieuws

Geen nieuws beschikbaar

Volg ons op

U bekijkt deze website met een verouderde browser waardoor de kans bestaat dat de website niet goed wordt weergegeven.